Nechceme, aby nás stále vnímali jako slabší: Více než 10 000 žen z 88 zemí vyslalo do světa silnou výzvu ke změně systému!

- Komerční sdělení -rodina

Podle Světového ekonomického fóra by v současnosti trvalo dalších 136 let, než by bylo dosaženo rovnosti pohlaví. Ve srovnání s obdobím před pandemií je to nárůst o více než třetinu. I vy máte pocit, že v porovnání s muži táhneme jednoduše za kratší konec?
Více než 10 000 žen z 88 zemí vyslalo silnou výzvu ke změně systému s cílem odstranit překážky, kterým čelí

-Iniciativa #HereToBeHeard společnosti Mars využila příběhy 10 319 žen z 88 zemí, aby ukázala, kde ženy vidí největší zdroje genderové nerovnosti.

-Respondentky ve studii nejčastěji mluvily o škodlivých stereotypech, které je stále vnímají jako slabší a méněcenné než muže. Podobně ženy pociťují silnou nerovnost v kariérním růstu.

-Každý – jednotlivci, státní orgány, komunity a firmy – může podniknout konkrétní kroky ke snížení nerovnosti.

Proč jsou ženy v práci dikskriminovány a vydělávají méně než muži?
ŽIVOTNÍ STYL
O 200 eur nižší výplata jen proto, že jste žena: Diskriminace žen na Slovensku v praxi
Nižší plat kvůli mateřství, práce zdarma do konce roku. Proč jsou ženy v práci stále diskriminovány?
Jak dosáhnout prostředí, kde si budeme všichni rovni?
Podle pěti hlavních témat iniciativy #HereToBeHeard ženy považují za nejdůležitější kroky na cestě k rovnosti žen a mužů: větší rozhodovací pravomoci a především odbourání stereotypů o úlohách žen v pracovním a soukromém životě. Na celosvětové studii Mars #HereToBeHeard se zúčastnilo více než 10 000 žen z 88 zemí bez ohledu na jejich rasu, věk, náboženství, zdravotní stav nebo sexualitu.

Studie přichází v době, kdy se propast mezi ženami a muži ještě více rozevřela v důsledku vlivu pandemie Covid-19. Podle Světového ekonomického fóra by v současnosti trvalo dalších 136 let, než by bylo dosaženo rovnosti pohlaví. Ve srovnání s obdobím před pandemií je to nárůst o více než třetinu.

Studie #HereToBeHeard, v jejímž rámci společnost Mars dala ženám možnost vyjádřit se k tomu, co je třeba udělat, aby se dosáhlo prostředí, ve kterém jsou si všichni rovni bez ohledu na pohlaví, odhalila osm klíčových oblastí.

Ženy nejčastěji tvrdily, že je třeba ukončit systémovou diskriminaci a škodlivé genderové stereotypy, které je označují za slabší a méněcenné ve srovnání s muži. V odpovědi na otázku: Co je třeba změnit, aby více žen mohlo naplno využít svůj potenciál?, to uvedlo 80 % respondentek. Téměř stejný podíl žen vnímá nerovnost iv oblasti profesní kariéry. Za stejnou práci dostávají nižší mzdu, nespravedlivé odměňování nebo se setkávají s fenoménem skleněného stropu, který jim, na rozdíl od mužů, často brání postoupit na nejvyšší pracovní pozice.

„Studie #HereToBeHeard jasně ukazuje, že stále existují překážky, které brání ženám plně využít svůj potenciál. Společnost Mars ve střední Evropě aktivně přistupuje k poskytování rovných kariérních příležitostí pro muže i pro ženy. Jsme hrdí na to, že 4 z 9 členů vedoucího týmu ve střední Evropě jsou ženy, což je výsledkem dlouhodobého úsilí o vytvoření pracovního prostředí, ve kterém se může dařit každému bez ohledu na pohlaví,“ říká Zuzana Lošáková, ředitelka pro firemní záležitosti společnosti Mars Central Europe.

Ke zlepšení mohou přispět všichni
Studie #HereToBeHeard také ukázala, že k odstranění genderových rozdílů jsou zapotřebí rozsáhlé systémové změny na úrovni zaměstnavatelů, státních orgánů nebo komunit, jakož i změna v přístupu samotných mužů. Podle 71 % respondentek hrají muži klíčovou roli – některé ženy je vnímají jako jednu z hlavních překážek při využívání jejich potenciálu, ale mnohé ženy považují muže za důležité spojence při dosahování rovnosti žen a mužů.

Mezi doporučeními ke snížení nerovnosti se ve studii uvádí například vytvoření kultury, v níž se ženy mohou sebevědomě vyjadřovat a nemusí napodobovat muže na cestě ke kariérnímu úspěchu. Samozřejmostí by měla být i flexibilní pracovní doba, stejná mateřská a rodičovská dovolená pro obě pohlaví ze strany státu a podniků, prevence a boj proti genderově podmíněnému násilí a nátlaku.

„Ženy ve společnosti Mars mohou dosáhnout svých kariérních ambicí, aniž by ohrozily svou roli matky nebo partnerky. Jsem velmi vděčná za flexibilní pracovní podmínky, které mi umožnily lépe sladit pracovní a osobní život,“ říká Sophie Gaspardová, ředitelka dodavatelského řetězce pro střední Evropu ve společnosti Mars.

Další články autora

Když léky nechutnají aneb jak na průjem u těch nejmenších

Noční můra každého rodiče – vašemu dítku není dobře. Dostanou-li děti průjem či začnou zvracet,...

O ropuchách a diamantech

Byla jednou jedna vdova, která měla dvě dcery. Starší měla povahu své matky, byla velmi...

Zápis do mateřské školky: Výběr školky pro spokojenost vaši i dítěte

Zápis do mateřské školky je významnou událostí, ať už pro dítě, či pro rodiče. Výběr...

Ubytování pro školy v přírodě v srdci Krkonoš

Škola v přírodě je oblíbeným výletem pro děti i dospělé. Najít perfektní ubytování pro školy v...

Nejnovější články

Když léky nechutnají aneb jak na průjem u těch nejmenších

Noční můra každého rodiče – vašemu dítku není dobře. Dostanou-li děti průjem či začnou zvracet,...

O ropuchách a diamantech

Byla jednou jedna vdova, která měla dvě dcery. Starší měla povahu své matky, byla velmi...

Zápis do mateřské školky: Výběr školky pro spokojenost vaši i dítěte

Zápis do mateřské školky je významnou událostí, ať už pro dítě, či pro rodiče. Výběr...
- Reklama -PR článek