Příspěvek při narození dítěte: Přehled, kdo má nárok na jakou částku a jak ho vyřídit

- Komerční sdělení -rodina

Příspěvek při narození dítěte je jednorázovou dávkou. Díky ní rodiče mohou pokrýt první výdaje, které mají při narození miminka. Tyto peníze by měly utratit na nezbytné potřeby, ale je jen na otci a mámě, jak je využijí ve prospěch svého novorozeně. Pokud zváží, že dokáží pokrýt všechny výdaje ze svých úspor, tuto částku mu mohou například vložit na jeho spoření.

Kdo má nárok na tento příspěvek?
Nárok na tento příspěvek vzniká narozenému dítěti. Peníze se vyplácejí jeho matce. Jen v případě, že žena při porodu zemřela, je oficiálně pohřešována nebo bylo miminko soudem svěřeno do péče jeho otce, tehdy ho dostává muž.

Vzniká nárok na příspěvek každému narozenému miminku?
Podmínkou pro vyplacení příspěvku je kromě narození dítěte i trvalý pobyt oprávněné osoby na území Slovenska. To znamená, že máma, v případě výjimek táta, musí mít trvalý pobyt u nás. Zároveň musí mít i trvalé bydliště na našem území. To znamená, že zde musí mít veřejné zdravotní pojištění, dostatečnou délku pobytu na adrese trvalého bydliště, dítě zde bude plnit povinnou školní docházku, případně zde vykonává výdělečnou činnost.

V jakých případech mi zaniká nárok na tento příspěvek?
-Pokud matka dala před uplatněním nároku souhlas k osvojení dítěte.

-Pokud rodiče neuzavřeli pro dítě dohodu o poskytování všeobecné ambulantní péče

-Pokud je matka dítěte nezletilá a nemá soudem přiznanou péči o dítěte.

-Když se miminko narodilo v cizině a zároveň jim tato země vyplatila dávku podobnou našemu příspěvku při narození dítěte.

-V případě, že má žena starší děti a ty byly svěřeny do náhradní rodičovské péče.

-Každá budoucí maminka má od čtvrtého měsíce až do porodu povinnost přijít na pravidelnou prohlídku ke gynekologovi. Jeho ordinaci musí navštívit alespoň jednou za měsíc.

-Také v situaci, kdy po porodu bez ohlášení odešla spolu s dítětem nebo bez něj z porodnice.

-Pokud se dítě nedožije 28 dní od porodu.

Jaké povinnosti mi vznikají uplatnění nároku na tento příspěvek?
Hlavní povinností rodičů je skutečně utratit peníze na potřeby dítěte. Pokud by vzniklo podezření, že tak neučiníte, může vám být tento příspěvek odňat. Druhou povinností je prokázat splnění všech podmínek. To znamená, že k žádosti doplníte i všechny potřebné doklady.

Jaká je výše příspěvku při narození dítěte?
Aktuální výše tohoto příspěvku je 829,86 eur. Tato částka se může pravidelně jednou ročně měnit. Takový příspěvek dostává žena až do třetího porodu. Pokud to je už čtvrté nebo další miminko této maminky, v tom případě už dostává 151,37 eur. Pokud se ženě narodila vícetorčata, tehdy se za každé další dítě navyšuje příspěvek o 75,69 eur.

Jak si uplatním nárok na tento příspěvek?
Po narození dítěte musíte napsat oficiální písemnou žádost, kterou podáváte na úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Musíte zajít na pobočku, která přísluší vašemu trvalému bydlišti. Druhou alternativou je podání elektronické žádosti. Nezapomeňte připojit i prohlášení o trvalém bydlišti a rodný list.

Co když se narodilo dítě v cizině?
V dnešní době si už maminky vybírají i porodnice v zahraničí. Stejně tak se může stát, že nečekaně porodíte během výletu či dovolené mimo území Slovenska. Pokud v době podání žádosti proto stále nemáte vydaný český rodný list, přiložte k ní tento dokument vydaný v cizině, ale přeložený do češtiny. Pokud vám daná země nevydala rodný list, v tom případě doložíte ten typ dokumentu, který vám vydali.

Další články autora

Když léky nechutnají aneb jak na průjem u těch nejmenších

Noční můra každého rodiče – vašemu dítku není dobře. Dostanou-li děti průjem či začnou zvracet,...

O ropuchách a diamantech

Byla jednou jedna vdova, která měla dvě dcery. Starší měla povahu své matky, byla velmi...

Zápis do mateřské školky: Výběr školky pro spokojenost vaši i dítěte

Zápis do mateřské školky je významnou událostí, ať už pro dítě, či pro rodiče. Výběr...

Ubytování pro školy v přírodě v srdci Krkonoš

Škola v přírodě je oblíbeným výletem pro děti i dospělé. Najít perfektní ubytování pro školy v...

Nejnovější články

Když léky nechutnají aneb jak na průjem u těch nejmenších

Noční můra každého rodiče – vašemu dítku není dobře. Dostanou-li děti průjem či začnou zvracet,...

O ropuchách a diamantech

Byla jednou jedna vdova, která měla dvě dcery. Starší měla povahu své matky, byla velmi...

Zápis do mateřské školky: Výběr školky pro spokojenost vaši i dítěte

Zápis do mateřské školky je významnou událostí, ať už pro dítě, či pro rodiče. Výběr...
- Reklama -PR článek