Škola vytváří mýtus, že si dítě za svůj neúspěch může samo, to má nebezpečné důsledky, říká psycholožka

- Komerční sdělení -rodina

Jak děti správně motivovat?
Pokud dítě ve škole neprospívá nebo neuspěje, dospělí v něm vyvolávají pocit, že si za to může samo. „Neučil ses dost“, „vše máš ve svých rukou“. Jedná se o velký mýtus s nebezpečnými důsledky. Pokud by bylo vinné dítě, znamená to, že systém je v pořádku a není třeba se jím zabývat. Právě ten je však postaven takto: všechny děti ve třídě se ve stejnou dobu učí stejné věci stejným způsobem. A to podle PhDr. Jany Nováčkové, CSc., české psycholožky a spoluautorky konceptu i kultovní knihy Respektovat a být respektován nutně vede k selhávání části dětí.

Některé děti v tomto systému „nemají šanci, což je velmi nehumánní“. Učí se věci, které jim nedávají smysl, na které nejsou zralé nebo k nim nemají dispozice. To znamená, že natož šance pro vznik vnitřní motivace. Právě o tomto problému jsme si povídali v našem rozhovoru. Dozvíte se, proč by rodičům i dětem prospělo změnit přístup ke škole a známkám, což znamená „přibírat dítě ke spolurozhodování“ o svém životě a vzdělání, nebo odkud se bere naše nedůvěra k dětem.

Psycholožka Jana Nováčková o vnitřní motivaci obšírně vyprávěla právě na Konferenci domácího vzdělávání 2021, kterou organizovalo občanské sdružení Domácí vzdělávání na Slovensku v přednášce: Motivace dětí. Vysvětlila pojmy vnitřní a vnější motivace, protože v jejich chápání stále přetrvává řada nejasností, stejně tak důvody, proč jsou pochvaly nebezpečné a škodlivé a jak správně dítě oceňovat a poskytnout mu zdravou zpětnou vazbu.

Projděme si ve zkratce obsah inspirující přednášky, ze které následně vychází náš rozhovor. Pokud si totiž o vnitřní motivaci chceme povídat detailněji a vysvětlit si, jak ji dětem navrátit, potřebujeme si ozřejmit, jak snadno se dá zničit, respektive vyměnit za vnější…

Vnitřní motivace: CHCEM to dělat, baví mě to, naplňuje a dává smysl
Pokud bychom velmi jednoduše chtěli definovat vnitřní motivaci, řekli bychom: věnujeme se tomu, co jsme si vybrali my sami, ne někdo jiný. Věnujeme se činnostem, které vyvolávají příjemné pocity, uspokojují naše potřeby, baví nás a dávají smysl. Patří sem i činnosti, které nás možná nebaví, ale vidíme v nich smysl a proto je budeme dělat, jak nejlépe umíme.

Motivací se zabývá teorie sebeurčení amerických psychologů Edwarda Deciho a Richarda Ryana. Fakt, že si vybíráme, tedy svobodně rozhodujeme o svém osudu a životě, se definuje jako sebeurčení. Lidé, kteří mají vysokou míru sebeurčení, se cítí být pánem svého života, překonávají na této cestě překážky a pozitivně prožívají to, co dělají. Dosáhnou ji v dospělosti zejména dětí, které měly možnost v dětství dělat činnosti převážně z vnitřní motivace.

Všechny děti se rodí s vrozenou potřebou zkoumat své okolí, učit se, rozvíjet. Jsou vybaveny schopností vybírat si ty podněty, které přispívají k růstu a rozvoji, řízení života po svém. Podle autorů teorie sebeurčení je pro vnitřní motivaci zapotřebí, aby byly uspokojovány tři základní psychologické potřeby: potřeba autonomie, potřeba cítit se kompetentní a potřeba kvalitních vztahů. Tradiční škola a také tradiční rodinná výchova tyto potřeby moc nenaplňuje.

Kvalitní vztahy, to jsou především vztahy na bázi respektu. Respekt definují autoři konceptu Respektovat a být respektován jako ohled na lidskou důstojnost, odlišnosti, potřeby jiných lidí i ty vlastní. Nikoho neměnit, nenutit prostřednictvím trestu či odměn, nemanipulovat pochvalami. Dítě nepotřebuje tlak zvenčí. Rozvíjí se vlastním tempem a zájem o činnosti projevuje přesně podle toho, na co právě dozrálo (včetně čtení, psaní, učení se vědomostí).

Tradiční škola se bez vnější motivace neobejde
Psycholožka Nováčková je známá kritickým postojem k tradičnímu školnímu systému, který u nás od svého vzniku zůstává nastaven jako povinnost školní docházky s přesně stanoveným učivem a hodnocením dětí, jak jej zvládli. Bez ohledu na individuální vývoj dětí, odlišnosti, zralost, vnitřní nastavení, schopnosti či talent.

Nezbytným důsledkem takového přístupu k dětem – jak k homogenní mase – je podle ní ničení vnitřní motivace, tak důležité a klíčové pro spokojený život. „Základní charakteristikou vnější motivace je, že někdo jiný nám říká, co máme dělat, co si máme vybrat.

Další články autora

Když léky nechutnají aneb jak na průjem u těch nejmenších

Noční můra každého rodiče – vašemu dítku není dobře. Dostanou-li děti průjem či začnou zvracet,...

O ropuchách a diamantech

Byla jednou jedna vdova, která měla dvě dcery. Starší měla povahu své matky, byla velmi...

Zápis do mateřské školky: Výběr školky pro spokojenost vaši i dítěte

Zápis do mateřské školky je významnou událostí, ať už pro dítě, či pro rodiče. Výběr...

Ubytování pro školy v přírodě v srdci Krkonoš

Škola v přírodě je oblíbeným výletem pro děti i dospělé. Najít perfektní ubytování pro školy v...

Nejnovější články

Když léky nechutnají aneb jak na průjem u těch nejmenších

Noční můra každého rodiče – vašemu dítku není dobře. Dostanou-li děti průjem či začnou zvracet,...

O ropuchách a diamantech

Byla jednou jedna vdova, která měla dvě dcery. Starší měla povahu své matky, byla velmi...

Zápis do mateřské školky: Výběr školky pro spokojenost vaši i dítěte

Zápis do mateřské školky je významnou událostí, ať už pro dítě, či pro rodiče. Výběr...
- Reklama -PR článek